Home | kalender
 

Kluisbergen

OLV van de Karmel
Berchem


Berchem

image 323

Welkom bij de parochie O.-L.-Vrouw van de Carmel


Historiek van de parochiekerk O. L. Vrouw van de Carmel]

Georienteerde parochiekerk gelegen in het N.W. op een 15 tot 18 meter hoogte, evenwijdig met de Schelde lopende rug, in een bochtig straatverloop en vlakbij een oude Schelde-arm. Het patronaat behoorde toe aan de St. Diederiksabdij (nabij Reims) en later aan de aartsbisschop van Reims. Gezien haar centrale functie stond hier vermoedelijk reeds een kerk begin 1200. Van het kerkgebouw uit 1300 rest wellicht nog een klein gedeelte. in 1600 zou de kerk aangepast zijn o.m. door het optrekken van de veirkante toren en het bouwen van een nieuw driebeukig schip gesheiden door zuilen met knoppenkapitelen van Doornikse hardsteen. Pas in 1716-1717 werden er plannen gemaakt voor het herstellen van de zijbeuken en het ophogen van de vloer.
In 1761 werd wellicht een nieuwe klokkentoren gebouwd. In 1789-1791 werd ze hersteld door architectD. Staercke. In 1871 tekende architect A. Van Assche (Gent) nieuwe restauratieplannen. Eerstesteenlegging op 14 oktober 1876 en beeindiging van het werk eind jaren 1870. De kerk werd toen verlengd, de zijbeuken werden verbreed, tegen de transeptgevel werd een achthoekig traptorentje gebouwd, de koorkapellen werden verplaatst en in het N. werd een nieuwe sacristie opgetrokken. In 1879 werd in de Z.W. hoek een calvarieberg opgericht. Op 31 oktober 1918 brandde de kerk volledig uit en in 1923 werd ze o.l.v. architect A. Massez (Ronse) op het puin wederopgebouwd. Het interieur werd geschilderd door L. Van Staey. In 1966-1968 werd ze gerestaureerd o.l.v. architect A. Bressers (Gent), er kwam een nieuwe bedaking, de doopkapel en steunberen werden volledig vernieuwd, buitenmuren hervoegd, e.a. Eind 1968 begin 1969 werd de kerk binnenin herschilderd door M. Lippens en werden de glasramen hersteld door Hubrecht. Ten O. en ten N. is er een kerkomgang, afgebakend door een bakstenen muur, rest van de in 1688 opgetrokken kerkhofmuur. Het vroeger kerkhof werd in 1834 verplaatst in de Stationstraat, waar het in gebruik bleef tot 1894 en werd gesloten in 1925. Het vroeger kerkhof rond de kerk werd in 1961 herschapen in een parking. Ten O., oorlogsmonument ter herdenking van W.O.I.
De plattegrond ontvouwt een briebeukige kerk met kruisingstoren, middenbeuk van 6 trav. en zijbeuken, ten N. van 6 trav. en ten Z. van 5 trav., vijfzijdige doopkapel ten N.W.-hoek, vierkante kruisingstoren, vijfzijdig koor geflankeerd door koorkapellen en ten N.O. berging, sacristie en achthoekige traptoren.
In Z.W. hoek, door ijzeren traliewerk afgesloten calvarieberg van 1879 door A. Gryson met in 1934 door Eggermont gerestaureerd arduinen Christusbeeld aan houten kruis onder tweezijdig houten afdak, en geflankeerd door stenen gepolychromeerde Maria en Johannes, herschilderd door H. Lippens.

bron: Bouwen door de eeuwen heen

[link=/kluisbergen/]Kluisbergen > Home[/link]
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 24/03/15 @ 21:42 CET | 5.5 msec
© Copyright 2003-2018 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2018