Home | kalender
 

Kluisbergen

Sint-Amandus
Kwaremont

- Sint-Amandus

KWAREMONT

image 1085

Welkom bij Sint-Amandus Parochie
Historiek van de parochiekerk St. Amandus
In 1119 bezat Kwaremont reeds een kapel, afhangend van de kerk van Berchem. Huidige kerk, nieuw gebouwd in 1788-1789 en ingewijd in 1792, incorpeert van de voorgaande kerk de gotische toren, waarschijnlijk een aanvankelijke vroeg gotische kruisingstoren van een kerkje, wellicht met O. koor en voorgevel aan Ommegangstraat. Misschien wegens territoriaal gezien te beperkte uitbreidingsmogelijkheden in W. richting, was de bouw van de grotere kerk met behoud van de vroegere kerktoren, slechts mogelijk door wijziging van de orientatie van het gebouw met 90; archeologisch onderzoek zou hier omtrent uitsluitsel kunnen geven. Toren verhoogd met gotische klokkenkamer. Vernieuwingswerken in 1898-1899 n.o.v. architect A. Vossaert vnl. van de toren. Herstelling van oorlogsschade in 1952-53 o.l.v. architect D. Devenyns.
De kerk ontvouwt een eenvoudige plattegrond van een drie beukige kerk van zes trav. Lang met ingebouwde vierkante N.- toren tussen de doopkapel en de rouwkapel met toren trap in Z.O.-hoek van l.g. ruimte; koor van twee trav. Met halfronde sluiting; sacristie in Z.O.-kooroksel met latere hoekafschuining ingevolge straat aanpassingswerken.
Sobere en overwegend gewitte bakstenen kerk op plint van Doornikse hardsteen. Lei en zadeldak als gezamelijke overdekking van de drie beuken en met doorlopende nok boven het hogr koor. Gewitte voorgevel op middendeel na, nl. van eerste drie torengeledingen van Doornikse steen, breuksteen en blauwe hardsteen. Eerste en tweede bouwl. Van toren aangepast bij bouw van laat XVIII- kerk en n.a.v. herstellingswerken; verschillend breukstenen metselwerk tussen eerste en tweede geleding, l.g. eerder met opvulwerk. Rechthoekige kerkpoort in spitsbogig spaarveld waarvan hardstenen omlijsting toegevoegd bij XX- herstelling (vlg oude prentkaart). Groot spistboogvenster met tweedelige tracering op tweede torenverd., mogelijk resulterend van neogotische aanpassing uit eind XIX. De derde geleding met nog vroeggotisch spitsboog venstertje van vroegere klokkenkamer, vertoont metselwerk van gekantrechte Doornikse steen. 
        Later toegevoegde bovenste torenverd., nl. boven kerkdak uit reizende vierde geleding met huidige klokkenkamer, geleed door omlopende waterlijsten en met hoekkettingen. Korte en ingesnoerde acht- zijdige leien torenspits bekroond door torenkruis met windhaan. Eenvormige rondboogvensters, met ijzeren harnas, in langsgevels en koor met geprofileerde bakstenen daklijst. Twee gedichte koorvensters bij aanzet van koorsluiting. Sporen van rechth. zijdeur in eerste trav. van oost- gevel, ingang van doopkapel, waarschijnlijk gedicht sinds 1901. Overeenkomstige deur in west- gevel gevat in hardstenen omlijsting op neuten en afgedekt door kroonlijst. Grafmonument met calvarie voor de familie Behaghel de Limon, tegen breed rondbogig bepleisterd spaarveld in zuid- gevel: monumentale gewitte stenen calvariebeeldengroep met gietijzeren Christusbeeld op tombe vormige hardstenen sokkel, versierd met wapenschild en schedels.
Typisch laat XVIII- sober classicistisch interieur overwelfd door Boheemse kappen in de middenbeuk en hangkoepels in de zijbeuken. Verankerde rondbogige gordelbogen in middenbeuk aanzettend op versierde consoles, in de smallere zijbeuken op wandpilasters. Scheibogen rustend op Toscaanse zuilen met hardstenen kapiteel en dito hoge acht- hoekige basis. Kerkportaal met bakstenen kruisribben gewelf en spitsbogen op pijlers met vroeg- gotisch knoppenkapiteel van Doornikse steen. Nog sporen van de vroegere kruisings -torenpijlers met idem kapiteel in de rouwkamer en in de doopkapel, in de trapkoker tevens met aanzet van boog. Hardstenen spiltrap met tweede torenverd. Torenwanden van Doornikse steen tot en met de derde torenverd., waarin drie gedichte spitsbogige vroegere galmgaten.

bron: Bouwen door de eeuwen heen

Kluisbergen > Home
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 24/03/15 @ 21:16 CET | 3.9 msec
© Copyright 2003-2018 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2018