Home | kalender
 

Sint-Hermes

Koren

ScholaGregoriana

- Voorstelling


Schola Gregoriana Rotnacensis

In de schaduw van Romeinse Rijken
Zoemend vanuit de gesluierde galerijen van toen
Tot aan de tanende dageraad van hedens hof

Altijd in mysterie verzonken
En met eerbied gedronken
Die zoete klanken, eender ziel ervan betoverd
Tot de gedachte gebracht, van eeuwen geleden gelauwerd
Met wat daagde in de geesten, en nog altijd heerst

Een gedachte aan een begaand verleden
Waar menig glorie weder moest aftreden
Zoals al wat het zand des tijds trotseert
En verleert
Maar niet deze beschreven lof

Moge ze altijd blijven
Op zielen berust, om zielen te beklijven
Voor eeuwigheid te overkomen,
En nooit te verdwalen, altijd te bekoren
Die schare der Paters


Laurens Strobbe, koorlid Schola, 23 jaar


image 3465

Schola Gregoriana Rotnacensisgesticht door koorleider Dominique Wybraeke op de Sint-Hermesparochie Ronse in 1993
Voorzitter: Jozef Mores
Bestuursleden: Denis Messiaen, Ruben Verniest, Laurens Strobbe


SintHermes > Koren > Schola Gregoriana
  | Afdrukken |Zoeken |SiteMap | Mail ons

Laatste wijzigingen: 23/02/09 @ 17:04 CET | 5.9 msec
© Copyright 2003-2019 Parochie-ronse.be
Powered by SiteEdit © 2002-2019